روش درخواست تاسیس کمیته اخلاق در پژوهش

  احتراما به استحضار می  رساند، فاز اول سامانه و پورتال ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بررسی های فراوان و تصویب درهشتمین جلسه ی کمیته ی ملی اخلاق در پژوهش مورخ 94/5/6، طراحی و قابل بهره برداری می باشد. در طراحی این سامانه تلاش بر این بوده که کلیه ارتباطات و فعالیت های کمیته های اخلاق در پژوهش در محیط این پورتال انجام شود. این امر به تدریج و پس از شروع به فعالیت فاز اول سامانه، عملیاتی خواهد شد.  

لذا فعالیت هایی که در فاز اول عملیاتی خواهند شد به شرح زیر می باشد:

  1. مراحل ثبت، اعتباربخشی و صدور کد اختصاصی کمیته های اخلاق در پژوهش
  2. درخواست تغییر اعضای کمیته
  3. ارسال درخواست صدور مجوز ارسال نمونه به خارج از کشور
  4. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته های اخلاق در پژوهش

در اولین قدم باید کلیه اطلاعات خواسته شده در سامانه جهت ثبت و تایید کمیته های اخلاق در پژوهش اعتباربخشی شده، توسط کارشناسان کمیته های اخلاق در پژوهش بارگذاری شود تا تاییدیه نهایی از طرف دبیرخانه کمیته ملی اخلاق صادر گردد.

در این مرحله لازم است کلیه کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی، اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه (همین صفحه)  وارد نمایند. این کار از طریق منو «تقاضای ثبت کمیته اخلاق» یا تب پایین این صفحه انجام می شود.

ثبت کمیته های سازمانی تحت نظر هر یک از کمیته های اخلاق در پژوهش می تواند بلافاصله بعد از تایید کمیته  دانشگاهی مربوطه آغاز شود. لازم به ذکر است که شروع مراحل درخواست تاسیس کمیته سازمانی در سامانه باید از دبیرخانه کمیته مربوطه شروع شود و پس از تایید کمیته دانشگاهی برای کمیته ملی ارسال گردد.کلیه مراحل مذکور از طریق سامانه انجام می شود.

پس از تایید ثبت کمیته ها توسط کمیته ی ملی اخلاق در پژوهش، کمیته ها می توانند مصوبه های خود را از طریق سامانه مذکور صادر نمایند. از ابتدای سال 1397 صدور مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش خارج از سامانه فاقد اعتبار خواهند بود.

فیلم آموزشی نحوه ی کار با سامانه در پورتال مذکور و پس از ثبت نام قابل مشاهده خواهد بود. در این فیلم سعی شده است تمامی اطلاعات لازم و کاربردی جهت تسهیل کار ارائه گردد. گفتنی است درصورت وجود هرگونه سؤال و ابهام، کارشناس مربوطه می تواند با پشتیبانی سامانه  از طریق منو پشتیبانی تماس حاصل نماید.

مشاهده فیلم آموزشی روش ثبت نام و ارسال درخواست تاسیس کمیته اخلاق