English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.177 کد مصوبه اخلاق:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تاریخ تصویب:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
تعیین میزان موفقیت تکنیک جراحی Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access (VISTA) در درمان تحلیل لثه ی چند دندانی کلاس های I و II میلر: یک مطالعه ی Mixed Cohort عنوان فارسی:
A Study of Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access (VISTA) Surgical Technique Success in the Treatment of Multiple Miller Class I, II Gingival Recession: A Mixed Cohort Study عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۳۹۶۷۱ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
ندا مسلمی نام کامل فارسی:
Neda Mouslemi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
سارا نوری زاده نام کامل فارسی:
Sara Nourizadeh نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.