English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی ایران

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی ایران
مصوبه اخلاق
IR.IUMS.REC.1398.719 کد مصوبه اخلاق:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران ارزیابی شده در:
۱۳۹۸/۷/۱۷ تاریخ تصویب:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی نقش دو عامل ناامیدی و درد روانی در پیش بینی افکار خودکشی، در بین دانشجویان دانشگاه های تهران، در بازه های زمانی کوتاه عنوان فارسی:
Investigating the role of hopelessness and psychache in predicting suicidal ideation among Tehran university students in the short periods of time. عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۶/۱۷ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۱۵۸۵۳ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
نادره معماریان نام کامل فارسی:
Nadere Memaryan نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
مریم حبیبی خورموجی نام کامل فارسی:
Maryam Habibkhormoji نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.